Centri za prihvat – Šabac i okolina

Šabac
U staračkom domu potrebno: asepsol, hirurske rukavice, higijenska sredstva.
Sredstva za ličnu higijenu, ulje, šećer, brašno, testenina.
Evakuacioni centar Šabac – konzervirana hrana.
Vladimirovci i Bogatić:
Hrana i voda, sredstva za dezinfekciju i licnu higijenu.
Kontakt za Šabac Aleksandar Prica 064/25-29-181