00:05

Javna organizacija za zoohigijenu i poljoprivredu iz Vrbasa, spasila je oko 20 pasa iz Obrenovca. Psi se nalaze u prihvatilištu