00:42

Nasip u Šapcu u maksimalno mogućoj meri obezbeđen tehnički i bezbedonosno. Pristup na nasip zabranjen civilima.