02:05

Kombank Arena: Potrebna je obuća (patike i papuče, preko 100 pari) za decu i odrasle. U Areni trenutno ima samo oko 15 pari patika. Plastične čaše i tanjiri, pribor za jelo, higijenske rukavice, maske.