11:21

Otvoren račun Veterinarskog fakulteta za kupovinu stočne hrane za ugrožene životinje. Broj računa je: 840-1825666-41 Poziv na broj: 2014-5.