11:31

Ako negde u prihvatilištima ima mama sa malim bebama koje doje ili imaju problema sa dojenjem, savetnice @roditelj su spremne da daju savete za održanje mleka i probleme sa dojenjem.
060 32 92 041 za info – ovo je sluzbeni telefon savetovališta

https://twitter.com/Roditelj