11:42

Voda u Smederevu je trenutno ispravna za piće.
Sela Ralja i Kolari su poplavljena, situacija je pod kontrolom, a voda se ispumpava. Nema ljudskih žrtava.
Polovnu odeću nije potrebno donositi više.
POTREBNO: Flaširana voda, konzervirana hrana (nije toliko hitna), sredstva za dezinfekciju, hemija – lična higijena.