11:50

Smederevo
Polovnu odeću ne donositi više, jer nema realne potrebe, a zauzma mnogo mesta, koje je potrebno za ostale namirnice.
POTREBNO: Flaširana voda, konzervirana hrana (nije toliko hitna), sredstva za dezinfekciju, hemija – lična higijena.