12:12

Karta mogućih klizišta nakon poplavnog talasa od 19.05.2014. izrađena na Rudarsko-geološkom fakultetu u Beogradu.

BoO16MyIgAIjvbg