12:17

Svilajnac – urgentne potrebe:

Zbog rada na terenu i sanacija posledica poplave hitni su asepsol i dezinfekciona sredstva, ali i voda, čizme, rukavice, sredstva za čišćenje, ličnu higijenu, alkohol i drugi dezinficijensi. 

Kontakt na info@poplave.rs