13:12

Grad SREMSKA MITROVICA: Za saniranje posledica elementarne nepogode na teritoriji Grada Sremska Mitrovica neophodna je finansijska pomoć koja bi se prvenstveno koristila za troškove zbrinjavanja raseljenih lica koja su smeštena u kolektivnim prihvatnim centrima.

Uplate se mogu izvršiti na tekući račun broj: 840-3071741-02  u korist: Grad Sremska Mitrovica, G.U. za budžet i finansije, svrha: pomoć vanredno stanje -poplave, model: 97, poziv na broj: 75234.