14:26 – Zdravstvena pomoć za evakuisane

Svaka zdravstvena ustanova u obavezi je da primi osobe sa poplavljenih područja, bez obzira da li poseduju dokumente ili ne, i da ukaže svaku vrstu pomoći.