19:06 Kolektivni centri od danas u nadležnosti Crvenog krsta

tab za vanredne situacije grada Beograda doneo je danas odluku da svi kolektivni centri za prihvat evakuisanih lica iz opština pogođenih poplavama sa teritorije grada pređu u nadležnost Crvenog  krsta.  Pored, toga grad Beograd je svu robu u magacinima u kojima se prikuplja i skladišti humanitarna pomoć predao na upravljanje Crvenom krstu.

Grad Beograd će nastaviti da pomaže Crvenom krstu u obezbeđivanju neophodnih namirnica za potrebe evakuisanih lica, prema zahtevima ove organizacije. Ova odluka je doneta zbog postepene normalizacije stanja na poplavljenim područjima usled koje grad ne mora više da smešta i zbrinjava evakuisana lica, već to radi Crveni krst.

Na osnovu odluke Republičkog štaba za vanredne situacije sva lica koja se nalaze u prihvatnim centrima, a prema prebivalištu su iz naselja Barič i Umka, u toku dana treba da se vrate u svoje mesto prebivališta. S obzirom na to da naselja u koja se vraćaju, prema procenama svih nadležnih institucija, više nisu ugrožena, kao i da u njima nema oštećenih kuća, za ova lica obezbeđen je organizovan prevoz do Bariča i Umke i oni sa današnjim danom gube status evakuisanih lica.

Proverom je utvrđeno da poslednjih dana u kolektivne centre dolaze pojedini građani i zloupotrebljavaju nesreću koja se desila i prijavljuju se lažno kao evakuisana lica iz poplavljenih područja. Ova lica, među kojima ima i onih koji su u Beograd došli iz različitih delova Srbije kako bi se lažno prijavili, teško zloupotrebljavaju nesreću koja se dogodila i vrše krivično delo. Upravo zbog toga, Ministarstvo unutrašnjih poslova i Policiska uprava za grad Beograd sprovešće kontrolu svih lica koja se nalaze u prihvatnim centrima, a protiv onih za koje se utvrdi da su zloupotrebili status evakuisanih lica, biće pokrenuti krivični postupci.

Obaveštavamo građane da se sa postepenom normalizacijom stanja na poplavljenom području pojedini manji kolektivni centri zatvaraju kao što je prvi centar „FMP” na Čukaričkoj padini. Očekujemo da se broj građana u prihvatnim centrima u narednim danima smanjuje i da na kraju u ovakvom smeštaju ostanu samo lica čije su kuće uništene toliko da je u njima nemoguće živeti bez popravke.