19:30

Paraćinu potrebno
PRIMARNO: sredstva za higijenu, sred. za dezinfkeciju i sanitarije! Hrana u konzervama takođe.
SEKUNDARNO: ćebad, jastuci, dušeci.