21:08

Radio amateri širom Evrope oslobađaju određene amaterske frekvencije kako bi bile „ciste“ za naše potrebe