22:41

PROCEDURA za donacije NIS Srbije u vidu goriva:

Potrebno je preko Sektora za vandredne situacija MUP-a Srbije poslati dopis koji bi trebalo da sadrži više Informacija i kontakt telefone za organizacije i prevoznike koji žele da pomognu i imaju potrebu za gorivom.

Kontakt telefoni lokalnih Sektora se nalaze na http://prezentacije.mup.gov.rs/svs/opsteinfo.html