Hidroelektrana Đerdap nije ugrožena – 14:16 (16.09)

Glavni deo hidroelektrana Đerdap 2 nije u problemu niti preti bilo kakva opasnost. Zbog nanosa zapušene su rešetke na pomoćnim agregatima koji su preventivno isključeni, a raščišćavanje nanosa je u toku. Voda je prodrla u dodatnu elektranu gde se nalaze dva agregata pod brojem 9 i 10, koji su takođe preventivno isključeni. Na tom mestu napravljene su barikade koje sprečavaju dalji prodor vode, a u toku su radovi na raščišćavanju prostora. Zamenica direktora Ljiljana Milicanović dodaje da je situacija potpuno pod kontrolom, što važi i za HE Đerdap 1.