9:42 

Areni potrebno 30 volontera. Prijava na ulazu 106 (severna strana) Arene.