HE Đerdap 2 stabilna – 11:01 (16.09)

Situacija na HE „Đerdap 2“ je stabilna, a nasip koji je juče izgrađen zaustavio je dodatno prodiranje vode u hidroelektranu.