[18:40] Evidentiranje lica evakuisanih iz Obrenovca

Evidentiranje lica evakuisanih iz Obrenovca smeštenih kod domaćina koji žive isključivo na teritoriji opštine Voždovac, a koja se do sada nisu evidentirala u CKS “Šumice”, mogu se evidentrirati u Crvenom krstu Voždovac, na adresi Ustanička 64/XIII.
Kontakt telefoni su: 011/2456-616 i 2457-715.
Takođe, na istoj lokaciji mogu se obratiti i za dobijanje potvrde za odlazak kod lekara i nabavku neophodnih lekova.
Evidencija se može vršiti svakog dana od 09 do 19 časova.