Pokrenuta info stranica potrebnestvari.rs

Info stranica Potrebnestvari.rs ima za cilj da se na što brži način pomogne ugroženima kojima su hitno potrebne stvari i da ih poveže sa potencijalnim donatorima.

Posetiocima stoji na raspolaganju opcija Unos u kojoj sami mogu dodati koje stvari su im potrebne, ili imaju da ponude za donaciju.

Stranica je pokrenuta kao inicijativa timova portala Poplave.rs i O-ruk.com
Za više informacija kontaktirajte potrebnestvari[@]gmail.com