Štab za vanredne situacije AP Vojvodine: Izveštaj sa tehničkog sastanka

1. Održan je tehnički sastanak i dogovorena je puna saradnja sa kolegama iz hrvatske vodoprivrede kao i razmena svih bitnih podataka u ugroženim područjima. Zatvara se proboj nasipa u Rajevom selu čime će se potpuno zaustaviti priliv vode na našu teritoriju. Zatvaranje prodora se očekuje u utorak. Drugi proboj nije imao većeg uticaja na našu teritoriju. 

2. Kota Save na ušću Bosuta je niža od naših odbrambenih linija naseljenih mesta tako da smo u tehničkim merama maksimalno zaštitili sva naselja, i očekujemo da će u naredna 3 dana opasnost potpuno proći. Najvažnija aktivnost sada je osmatračka služba na prvoj liniji odbrane. 

3. Sva naseljena mesta zaštićena su lokalizacionim nasipima do maksimalne kote odbrane. Za zaštitu sela Sremska Rača, Bosut, Višnjićevo i Morović za 48h izgrađeno je preko 40km privremenih nasipa. 

4. Svi tehnički radovi su završeni. Operativni nadzor sa dežurnom mehanizacijom ostaje na lokalitetima odbrane sve do potpunog prestanka opasnosti. Operativa preduzeća Šidina, Galovica, Sava, Regulacije i Hidro Srem potpuno su opremljeni i spremni da reaguju u slučaju potrebe. Očekuje se da će u narednih 48 sati stvoriti uslovi za gravitaciono prelivanje vode iz Bosuta, preko ustave u Savu čime će se smanjiti kritičan nivo reke Bosut i opasnost od izlivanja i ugrožavanja sela Višnjićevo i Morović. Do tada CS Bostut radi punim kapacitetom. 

5. U odbrani je upotrebljeno preko 1,5 milion džakova, angažovano je kompletno ljudstvo i mehanizacija vodoprivrede oko 1200 stručnih ljudi i preko 400 jedinica teške mehanizacije i Vojvodina šuma. Nemerljiv doprinos dale su kompanije Lafarž, Leget luka i Rapid. U toku odbrane učestvovalo je preko 5000 volontera iz Novog Sada, Bačke Palanke ali i cele zemlje. Veliku pomoć pružili su vojska, policija i sektor za vanredne situacije kao i opštine Stara Pazova, Ruma, Inđija i gradovi Novi Sad i Sremska MitrovicaPosebno zahvaljujemo medijima za pravovremeno i korektno izveštavanja ali i društvenim mrežama Facebook i Twitter koje su osim vodoprivrede dale najveći doprinos odbrani ove teritorije. Nastavićemo da pratimo i redovno izveštavamo o stanju na teritoriji sve do ukidanja odbrane od poplava. 

6. Trenutni vodostaj 14h: Sava 734, Bosut 699, Studva 545.